การลงทะเบียน, ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ รหัส 62

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ปี 2562 และคณะผู้ปกครอง ในวันรายงานตัว วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 พร้อมพบปะกับคณะอาจารย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น.


สำหรับนักศึกษาใหม่ มีขั้นตอนการรายงานตัวดังนี้


ระเบียบการแต่งการสำหรับนักศึกษา