ภาพกิจกรรม

อาจารย์สาขาไฟฟ้า ได้รับเชิญแสดงผลงานในงานวันนัก​ประดิษฐ์​ 2564 (Thailand​ Inventor’s Day 2021)

รศ.ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุลและดร.ไพวรรณ เกิดตรวจ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้รับเชิญ​มาร่วมบรรยายและแสดงผลงาน ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้​ของนักวิจัยและผู้ประกอบการ​ (Success​ Case)​ จากผลงานวิจัย

  1. เรื่อง​ “เตียงผู้ป่วยอัจฉริยะ สำหรับสังคมสูงวัย” ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย​ ปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2563​ โดยมี รศ.ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล เป็นหัวหน้าโครงการ
  1. เรื่อง “การวิจัยและ​พัฒนา​ต้นแบบรถไมโครซิตี้บัสไฟฟ้าโดยใช้ระบบกักเก็บพลังงานแบบผสมระหว่างแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและอัลตร้าคาปาซิเตอร์​ สำหรับระบบขนส่งสาธารณะ​ในเขตเมือง” ปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2563 โดยมี ดร.ไพวรรณ เกิดตรวจ เป็นหัวหน้าโครงการ

จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ​ (วช.)​ ในงานวันนัก​ประดิษฐ์​ 2564″ (Thailand​ Inventor’s Day 2021) ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร