ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาวิศวฯ ไฟฟ้า เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น

สาขาวิชาฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นางสาวธนัญญา สินมา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร