กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาขอแสดงความยินดีและชื่นชม

สาขาวิชาขอแสดงความยินดีและชื่นชม นายณัฐดนัย เวียงเหล็ก บัณฑิตจากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในการพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับปีการศึกษา 2562

ปัจจุบันประกอบอาชีพ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า บริษัท ฟิวเจอร์อิเล็คทริคอล จำกัด