กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดแสดงรถไฟฟ้ารางเบา (รถแทรม) จ.ขอนแก่น

รถไฟฟ้ารางเบาต้นแบบถูกจัดแสดงในงาน “Khon Kaen Urban Transit: ขนส่งสาธารณะเชื่อมเมือง” โดย กระทรวง อว. สกสว. บพข. มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่น KKTT บริษัท ช ทวี เปิดให้เข้าเยี่ยมชมฟรี ภายใต้มาตรการการป้องกัน covid-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งมี ดร.ไพวรรณ เกิดตรวจ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ได้รับทุนวิจัยจาก บพข. งานจะจัดแสดงในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565