การลงทะเบียน, ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับบัญฑิต 2562

สาขาวิชายินดีต้อนรับว่าที่บัณฑิต ปี 2562 เข้ามาร่วมซ้อมรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และทางสาขาวิชาขอแสดงความยินดีอีกครั้งสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ ขอให้บัณฑิตเจริญในหน้าที่การงานและประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตต่อไป